Jest to najstarsza miejscowość na prawach miejskich na Roztoczu i Zamojszczyźnie. Obecnie trwają pracę rekonstrukcyjne na zamczysku czyli w miejscu w którym był pierwszy zamek. W Szczebrzeszynie warto zobaczyć: dwa kościoły (Kościół św. Katarzyny w Szczebrzeszynie 1620 – 1638 r. – Szlak Renesans Lubelski,Kościół św. Mikołaja w Szczebrzeszynie 1394 r. – Szlak Renesans Lubelski), cmentarz żydowski w Szczebrzeszynie XVI wiek, Synagogę, Cerkiew Zaśnięcia NMP w Szczebrzeszynie XII lub początek XIII, Pałac Zamoyskich w Klemensowie XVIII w (Były w nim nagrywane sceny do filmu „Ida”, Synagoga w Szczebrzeszynie początek XVII wieku, obecnie obiekt powrócił w ręce rodu Zamoyskich). W Szczebrzeszynie tradycyjnie warto sobie zrobić zdjęcie przy chrząszczu (jeden chrząszcz jest na rynku przy ratuszu a drugi w kierunku na zamczysko).