Roztocze oraz jego okolice jest doskonałym miejscem, gdzie można odpocząć w przyjaznym środowisku naturalnym. Tutaj nie ma dużych fabryk, które zanieczyszczały by powietrze. Zamojszczyzna i Roztocze jest najbardziej nasłonecznionym miejscem w Polsce o różnorodnym ukształtowaniem terenu (pagórkowate tereny, wodospady, liczne zalewy i zbiorniki wodne, Puszcza Solska to ogromne połacie lasów, liczne źródełka i jeziorka) a do tego warto dodać unikalne obiekty architektoniczne (zamki, pałace, kapliczki, grody średniowieczne, architektura miasteczek) i mamy miejsce na fajne i ciekawe wakacje. Najlepiej obraz Roztocza i jego okolicy zobrazuje plener fotograficzny Zdzisława Wojtaka składający się z 20 zdjęć wykonanych podczas wypraw rowerowych.