Linia Mołotowa to pas sowieckich umocnień wzdłuż linii granicznej z III Rzeszą i obecnie przecina Roztocze. Linia obronna tworzy szereg bunkrów które są często odwiedzane przez pasjonatów historii a samorządy przygotowały na tą okoliczność rożnego rodzaju szlaki pieszo-rowerowe. Miłośnicy historii ale również kulturoznawstwa powinni odwiedzić cerkwie w pasie przygranicznym z Ukrainą. Znane mi murowane cerkwie i nadal funkcjonujące są w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim. Są też ruiny lub obiekty do renowacje murowane np. w Kniaziach czy Siedliskach. Warto się tym tematem zainteresować bo są to piękne obiekty mimo ich zniszczenia. Im dalej na zachód to większość cerkwi było konsekrowano na kościoły katolickie i funkcjonują jako obiekty sakralne do dnia dzisiejszego ze zmienioną bryłą architektoniczną.